Информационна среща „Хуманитаристиката на дневен ред”

Информационна среща „Хуманитаристиката на дневен ред”

Информационна среща „Хуманитаристиката на дневен ред”. Срещата ще се проведе на 17 май 2007 г. от 14.30. часа в Големия салон на БАН

14.05.2007

Националните представители за хуманитарните науки в Програмния комитет на програма „Сътрудничество” на Седма рамкова програма на ЕС организират от името на Министерството на образованието и науката, Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките и Философския факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” информационна среща под наслов „Хуманитаристиката на дневен ред”.

Организаторите се надяват на тази среща да присъстват не само официално ангажираните лица, но всички учени, които работят в сферата на хуманитарните науки – така, както те се дефинират в Седмата рамкова програма на ЕС: филология, история, философия, антропология, археология, богословие, изкуствознание, културология, политология, правни науки, журналистика и медии.

Срещата ще се проведе на 17 май 2007 г. от 14.30. часа в Големия салон на БАН, София, (площад „Народно събрание”) ул. „15 ноември” 1 при следния дневен ред:

  • Албена Вуцова, национален координатор на Седмата рамкова програма:Уводни думи.
  • Даниела Колева, национален представител в Програмния комитет на програма „Сътрудничество” на 7РП: Българското участие в 6РП, приоритет „Граждани”: изводи и препоръки.
  • Светлина Николова, национален представител в Програмния комитет на програма „Сътрудничество” на 7РП: Параметри на хуманитаристиката в програма „Сътрудничество” на 7РП.
  • Славия Бърлиева, национално контактно лице за тема „Социално-икономически и хуманитарни науки” в програма „Сътрудничество” на 7РП: Правилата на играта. Някои изисквания при подготовката на проекти.

Заявени изказвания:
Росица Чобанова, национално контактно лице за тема „Социално-икономически и хуманитарни науки” в програма „Сътрудничество” на 7 РП

За регистрация: http://reg.nsfb.net

GoTop