Информация за откриване на нов дистанционен център на CERN

Информация за откриване на нов дистанционен център на CERN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВ ДИСТАНЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (CERN)

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и Изследователският център за физика Вигнер (Wigner Research Centre for Physics) откриха на 13 юни 2013 г. Унгарски център за данни в Будапеща. С това те отбелязаха завършването на съоръжението, предвидено за съхранение на разширените компютърни ресурси на ЦЕРН. Около 500 сървъри, 20 000 изчислителни ядра и 5,5 петабайта памет работят вече на място. Специализираните разширени мрежи със скорост от 100 Гбит / сек., свързващи двата центъра функционират от февруари 2013 г. и са едни от първите международни връзки на такова разстояние. Мощностите във Вигнер ще се управляват дистанционно от CERN, което значително ще увеличи възможностите на Ниво – 0 на Световната компютърна мрежа на Големия адронен колайдер (Tier-0 WLCG) и ще укрепи стабилността на бизнес инфраструктурата на CERN.

Mисията на Световната компютърна мрежа на Големия адронен колайдер е да осигури глобални компютърни ресурси за съхранение, разпространение и анализ на повече от 25 петабайта данни годишно, генерирани от ускорителя (Large Hadron Collider – LHC). Това е глобална система, организирана различни нива с централен хъб Ниво – 0 в ЦЕРН. Информацията от Големия андронен ускорител се обобщават на Ниво – 0, където се извършва първоначална реконструкция на данните и се архивира копие на лента за дългосрочното съхранение. След това Ниво – 0 изпраща данни на всеки един от 11 – те големи центрове за данни по целия свят, които образуват Ниво – 1 (Tier-1) чрез оптични кабелни връзки, работещи в кратни на 10 Гбит / сек. По – малките центрове Ниво – 2 (Tier-2) и Ниво – 3 (Tier-3), свързани по интернет, довеждат общия брой участващи компютърни центрове до над 140, намиращи се в около 40 страни. Световната компютърна LHC мрежа служи на глобално общество от 8000 учени, работещи по експериментите на Големия адронен колайдер, и им позволява да получат безпроблемен достъп до изчислителни съоръжения и съоръжения за съхранение на данни. Всеки ден WLCG обработва повече от 1,5 милиона "задачи", което се равнява на работата на един компютър за повече 600 години. Компютърните системи с висока работоспособност подпомогнаха физиците да обявят на 4 юли откриването на нова частица, за която впоследствие беше потвърдено, че е хигс бозон.

„Компютърните ресурсни нужди на експеримента ще нараснат значително, когато LHC започне работа през 2015 г.. Базата данни за съхранение на Вигнер, чиято цел е разширяването на възможностите на базата данни на ЦЕРН на Ниво – 0, е от съществено значение за справянето с очакваното увеличение и за успеха на нашата програма за физика. Отдалечените мощности също ще допринесат за постоянната работа на критични системи в случай на сериозен проблем със сайта на ЦЕРН ", каза генералният директор на ЦЕРН, Ролф Хойер. "Редица науки днес са изправени пред експоненциално увеличение на данните. Този иновативен подход с Вигнер би могъл да посочи на изследователски центрове как да се справят с работата в бъдеще."

Центърът за разширение на данни на Ниво – 0 на ЦЕРН. в Будапеща добавя около 2,5 мегавата капацитет към 3,5 – те мегавата, поддържани от Женевския център за данни, който вече е достигнал своя пределен капацитет. Договорът с Вигнер е с начална дата януари 2013 г. и може да продължи до седем години. Мощностите в Будапеща постепенно ще се разрастват според нуждите на ЦЕРН. Оперативната отдалеченост от ЦЕРН дава възможност за изграждане на познания, както и за правене на експертни проучвания чрез компютърната система Клауд, за да бъдат посрещнати предизвикателствата, свързани с растящата нужда от компютърни изследвания в науката.

"Откриването на Центъра за данни Вигнер и началото на нашето сътрудничество в областта на информационните технологии е една малка стъпка за ЦЕРН, но голяма крачка за Унгария", заключи Петър Леваи, Генерален Директор на изследователския център Вигнер за физика.

За повече информация:
www.cern.ch/wlcg
www.cern.ch/wlcg//wlcg-google-earth-dashboard

GoTop