ИТИ’16

Национално изложение за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ’16

Съюзът на изобретателите в България организира под патронажа на Министерството на образованието и науката Национално изложение за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ’16. Изложението се превръща в забележителна среща на изобретатели, научни работници, предприемачи, патентни специалисти и ученици.

Вече повече от десет години това е мястото за провеждане на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото и за подпомагане на технологичните иновации.

Предвидено е изложението да бъде с обогатена съпътстваща програма от семинари и конкурси и ще се проведе в периода 9-12 ноември 2016 г. в Дома на техниката в София.

GoTop