Конкурси на Фонд „Научни изследвания” към МОН – 2007г.

Конкурси на Фонд „Научни изследвания” към МОН – 2007г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1. Конкурс “Научна инфраструктура”

1.1. „Изграждане и развитие на специализирана инфраструктура в областта на природните науки за съвместно използване от консорциум от минимум три научни организации”;
1.2. „Изграждане и осъвременяване на научноинформационни комплекси”.

Срок за подаване на предложения: 3 май 2007 г.

2. Конкурс “Млади български учени”

2.1. "Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации и задължителна работа в българска научна организация”;
2.2. "Подпомагане развитието на научния потенциал в държавните висши училища".

Срок за подаване на предложения: 3 май 2007 г.

3. Конкурс “Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” в приоритетни области:

  • Здраве и медицина;
  • Енергийна ефективност и енергийна сигурност;
  • Нанонауки;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Културно-историческо наследство.

Срок за подаване на предложения: 3 май 2007 г.

4. Конкурс “Българска научна периодика” за реферирани български научни списания.

Срок за подаване на предложения: 3 май 2007 г.

5. Конкурс „Млади таланти”.

Срок за подаване на предложения: 3 май 2007 г.

6. Конкурс “Подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности”.

Срокове за подаване на предложения:
6 април 2007 г.
1 юни 2007 г.
31 август 2007 г.
5 ноември 2007 г.

Подробни указания и формуляри за подаване на проекти могат да бъдат намерени тук: http://www.nsfb.net/

GoTop