“Красива наука”, проект на МОН и Британски съвет

“Красива наука” нов проект на МОН и Британски съвет

“Красива наука” е нов проект на Британски съвет. Той свързва науката, образованието и изкуствата и цели да вдъхнови младите хора да потърсят професионално поприще в науката, както и да насърчи младите учени да общуват с широката аудитория открито, разбираемо и вдъхновено.

„Красива наука” е регионален проект, който обхваща 9 страни от Югоизточна Европа – Австрия, Азербайджан, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и Хърватия, както Израел и Обединеното кралство.

В програмата на проекта влизат серия от събития за създаване на партньорства между комуникаторите на науката от региона и Обединеното кралство, за обмен на добри практики и за насърчаване на професионалното им развитие чрез британските умения и постижения в областта.

В България партньор по проекта е Министерството на образованието и науката.

За повече информация http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-society-science-beautiful-science.htm

Проектът включва три компонента:

 • Конкурс "Лаборатория за слава" – FameLab
  Искате ли да станете новото лице на науката в България?
  Да бъдете част от международната мрежа на комуникаторите в науката? Искате ли да подобрите уменията си за комуникация?
 • Визуализирай науката
  Вижте как изкуството може да доведе науката по-близо до младите хора по време на турнето на британската трупа Science Made Simple.
 • Поредица от публични дебати
  Дискусии на научни теми в деветте страни – участнички в проекта.

Очаквайте скоро!!!

GoTop