Магистърска програма, Русия

Магистърска програма по управление в областта на науката, технологиите и иновациите

Руският Национален изследователски институт „Висше училище по икономика“ (National Research University Higher School of Economics – NRU, HSE), започва магистърска програма по управление в науката, технологиите и иновациите.

Талантливи студенти, интересуващи се от наука, технологии и иновации, са поканени на тази двегодишна магистърска програма на английски език, изпълнявана в един от водещите изследователски университета в Русия.

Студентите на HSE – Москва ще посещават курсове в международни университети – партньори на HSE, ще преминат стажове в Русия или в чужбина и ще разработят магистърска теза по време на последния им семестър на обучение. Студентите са силно ангажирани в изследвания и практическа работа.

Завършилите програмата ще придобият уникални знания и компетенции в областта на политиките и управлението за наука, технологии и иновации. Тази програма съчетава теоретично обучение и практически опит, включва международна експертиза.

Всички курсове се преподават на английски език.

Срокът за кандидатстване е 1 май 2016 г. за курсовете, които ще започнат в началото на октомври 2016.

По-подробна информация за програмата и как се кандидатства за нея можете да намерите на https://www.hse.ru/en/ma/sti.

GoTop