Международен семинар на тема, Индия

Международен семинар на тема : „Перспективи в областта на науката и технологиите за устойчиво развитие в NAM и други развиващи се страни”, който ще се проведе в гр. Манесар, Индия в периода 27-30 май 2014 г.

Посолството на Република България в Делхи, Индия информира че е отправена покана от проф. Арун Кулшрестха, директор на Център за наука и технологии на необвързаните и други развиващи се страни (NAM S&T Centre) за номиниране на участници в 4. дневен Международен семинар на тема „Перспективи в областта на науката и технологиите за устойчиво развитие в NAM и други развиващи се страни”, който ще се проведе от 27 до 30 май 2014 г. в гр. Манесар, индийския щат Харияна.

На семинара ще бъдат разгледани въпроси, свързани с ролята на дипломацията в науката и технологиите за устойчивото развитие, обмяната на информация, осигуряването на технологии, интелектуалната собственост, изграждането на капацитет и партньорства и др.

Тъй като България не е член на NAM S&T Centre на българските участници ще бъдат поети само разноските за настаняване, храна и транспорт при посрещане и изпращане от и до международното летище „Индира Ганди” в Делхи. Участниците следва да заплатят пътните разходи до Делхи и обратно, както и допълнителна такса от 500 щ.д. за всеки участник в семинара.

Попълнените формуляри за номиниране на участници следва да се изпращат до NAM S&T Centre на имейл адрес: [email protected]. Подборът на участниците ще се извърши въз основа на резюме (в рамките на 1-2 страници, във формат MSWord, не на PDF или друг неподлежащ на обработка формат) на доклад от съответния участник за ролята на дипломацията в сферата на науката и технологиите в държавата, от която е изпратен. Резюметата трябва да са придружени с формуляр за номиниране, биографична справка и мотивационно писмо на участника. Официалният език на семинара е английски.

Крайната дата за заявяване на участие е 25 април 2014 г.. Тъй като броят на участниците в семинара е ограничен, е необходимо заявките за участие да бъдат изпратени в най-кратки срокове.

За своевременното информиране на Посолството на Република България в Делхи, Индия, за евентуално българско участие в Международния семинар, копие от попълнените формуляри е необходимо да се изпращат и на следните имейл адреси: [email protected] и [email protected].

Полезни връзки: http://www.namstct.org/

GoTop