Международният център за възобновяема енергия Биогаз (CIBiogas) ще проведе опреснителен курс по биогаз енергия

Международният център за възобновяема енергия Биогаз (CIBiogas) ще проведе опреснителен курс по биогаз енергия

Посолството на Федеративна Република Бразилия информира, че Международният център за възобновяема енергия Биогаз (CIBiogas) ще проведе опреснителен курс по биогаз енергия, във вариант за дистанционно обучение, с хорариум от 110 часа и продължителност 3 месеца. Курсът е достъпен на английски, португалски и испански език.

CIBiogas е научна, технологична и иновационна институция с идеална цел, създадена след Конференция Рио+20, през 2012, за да подкрепя целите на Конференцията в областта на енергетиката. Финансиран от различни партньори, по-специално Итайпу Бинасионал, и локализиран в технологичен парк Итайпу, CIBiogas развива изследвания и проекти в областта на производството на енергия от биологични отпадъци и се стреми да даде видимост на прилагането на биогаз, произведен в зоната на влияние на Итайпу, освен употребата му в производството на топлинна и електрическа енергия.

Вариантът на дистанционния курс на английски език, стартиран през 2015 год. значително увеличава неговата достъпност, както и изпълнява обещанието, поето CIBiogas по време на Третата Седмица на Биоенергията, насърчавана от Глобалното партньорство за биоенергия (GBEP) в Медан, Индонезия, от 25 до 29 май 2015. Няколко издания на курса вече бяха успешно проведени от институцията, с участието на студенти и професионалисти от Латинска Америка, Африка, Азия и от Общността на португалоезичните държави.

Целта на курса е да актуализира знанията на професионалистите, които търсят реализация в областта на производството на биогаз. Целевата аудитория са студенти и професионалисти, които работят в областта на възобновяемата енергия и/или такива, които са заинтересовани да задълбочат знанията си в областта на биогаза по системен и мултидисциплинарен начин. Ще бъдат открити по 30 места в група и в края ще бъде издаден Сертификат за завършен курс, с печата на CIBiogas и на Бразилската асоциация за дистанционно обучение (ABED). Групите ще бъдат последователни.

Курсът ще се осъществи изцяло дистанционно, чрез виртуалната учебна среда Moodle, с персонализирани уроци, които да разяснят неяснотите на студентите, да ги ориентират и да ги мотивират.

Записването е на стойност 100 USD, за покриване на разходите. Въпреки това, CIBiogas информира относно възможността да предложи стипендии за кандидати от развиващи се страни, по заявка, която трябва да се направи единствено в техния портал. При всички случаи, записванията трябва да бъдат направени директно от заинтересованите на електронната страница на CIBiogas.

Повече информация

GoTop