Национален конкурс „Млади таланти“ 2010

Национален конкурс „Млади таланти“ 2010

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2010 г.

за подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в следните научни области:

  • естествени науки;
  • социални науки;
  • комуникационни и информационни технологии.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30 АПРИЛ 2010 г.

Лице за контакти:
М. Шахпазова
главен експерт в Дирекция „Наука”
Тел. 02/ 92 17 546
Е-mail: [email protected]

GoTop