Национален семинар-рали

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Националния семинар-рали на тема: „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“

Карта на научноизследователската инфраструктура в:

GoTop