Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри

Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships

Очаква се стартирането на стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships.

Основните акценти на програмата са върху изграждане на капацитет за управление и компетенции в областите на Европейското научноизследователско пространство, като научни програми и проекти, технологичен трансфер, управление на интелектуалната собственост, отворен достъп и кариерно развитие. Обучението ще се проведе в германски научни организации и университети. Предвижда се в програмата да вземат участие общо 26 души, тоест по двама кандидата от държава от ЕС-13.

Повече информация ще може да се намери на страницата на Федералното министерство за образование и изследвания на Германия https://www.bmbf.de/.

GoTop