Обмен на бизнес контакти между Беларус и България

Обмен на бизнес контакти между Беларус и България

Държавната комисия по наука и технологии на Република Беларус отправя покана относно обмен на бизнес контакти между Беларус и България, който ще се състои от 28 септември до 3 октомври 2015 г. в рамките на 71. Международен технически панаир в Пловдив.

Основната цел на събитието е да се проведат преговори между действащите и потенциалните партньори от Беларус и България за целите на съвместната резолюция на научни и технологични проблеми и иновативната комерсиализация.

По време на обмена представянето на научно-технологичното и иновативно производство на учените от Беларус е подредено в следните сфери:

  • Машиностроителна промишленост и металургия;
  • Нови материали и химически продукти;
  • Промишленост и производство на инструменти;
  • Информационни технологии;
  • Екология и рециклиране на отпадъци;
  • Медицина;
  • Биотехнологии.

Обменът на бизнес контакти между Беларус и България ще се проведе в Изложбен комплекс „Международен панаир Пловдив“, бул. „Цар Борис III – Обединител“ 37, павилион 11, кабина 11М1.

Период на провеждане:
28.09 – 30.09.2015 г. – от 09.00 до 18.00 ч.,
01.10 – 03.10.2015 г. – от 09.00 до 14.00 ч.
Лицето за контакти за участие в събитието е изследователят към Междууниверситетския R&D рекламен център на Научния и технологичен парк BNTU „Политехника“ – Максим А. Войтешонък, тел: +375 17 2926481, факс: +375 17 2928342,
e-mail: [email protected].

GoTop