Обучителни семинари за достъп до базите данни с научни публикации

Обучителни семинари за достъп до базите данни с научни публикации

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ за достъп до базите данни с научни публикации в ProQuest, ScienceDirect, Scopus

Министерството на образованието и науката, с подкрепата на ПроКуест и Елзевир, организира от 17 до 20 март 2009 г. обучителни семинари в Българската академия на науките, Софийския университет, Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство. Благодарение на любезното съдействие на УНСС в компютърната зала на библиотеката, която разполага със оборудвани 70 работни места, ще могат да се обучат преподаватели и студенти както от УНСС така и от ТУ, ХТМУ, УАСГ, МГУ, ЛТУ, СВУБИТ, ЮЗУ и др. Поканени са всички заинтересовани.

Между 16 и 20 февруари 2009 г. МОН организира обучителни семинари в Пловдив, Бургас, Варна и Русе, на които бяха представени базите данни в платформите ProQuest, ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Knowledge и др.

GoTop