Покана за Международна конференция, Пакистан

Покана за Международна конференция и изложение, посветени на технологиите за газификация на биомаса, Исламабад, Пакистан, 21-22 септември 2015 г.

На 21-22 септември 2015 г. ще се проведат Международна конференция и изложение, посветени на технологиите за газификация на биомаса и организирани от Националния университет по науки и технологии (National University of Science and Technology, NUST ) в Исламабад, Пакистан.

Конференцията се спонсорира от Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO).

Подробна информация за програмата на конференцията може да бъде намерена на адрес: www.bgtconference.com.

GoTop