Салон на образованието – Москва

Информация за провеждане на Московски международен салон на образованието – 12-15 април 2017 г., гр. Москва, Руска федерация

От 12 до 15 април 2017 г. в гр. Москва ще се проведе Московски международен салон на образованието.
Салонът се организира от Министерството на образованието и науката на Русия под патронажа на ЮНЕСКО.

Международният салон на образованието е най-голямото събитие в областта на образованието в Русия. Той представлява отворен форум, изложение на съвременни образователни технологии, нови образователни услуги, интелектуални решения и иновативни проекти в страната. Салонът за образование е платформа за развитие на диалог между образователни и експертни общности, държавни институции и предприятия, чиято дейност е свързана с настоящото и бъдещото състояние на образователната система.

Форумът ще даде възможност за осъществяване на контакти и сформиране на бъдещи партньорства между различни заинтересовани страни, които имат отношение към тенденциите за развитие на съвременното образование.
Фокусът на Московския международен салон на образованието е насочен към дискутиране същността на новата образователна екосистема, като се подчертава значението на комуникацията между всички участници в образователния процес в Русия и в чужбина.

Разработването на „карта на образователния пазар“ и разширяването на международното сътрудничество са едни от целите на форума, които го превръщат в платформа от възможности за образование и кариерно развитие през целия живот. Ще бъде поставен акцент и върху установяването на нови връзки между образователната система и съвременния пазар на труда.

Повече информация за Салона на образованието и условията за участие в него може да бъде намерена на електронен адрес: www.mmco-expo.ru.

GoTop