„Science for Peace and Security“ с нова работна програма за 2014 г.

„Science for Peace and Security“ с нова работна програма за 2014 г.

През ноември на заседание на Комитета по политика и партньорство по научната програма на НАТО „Science for Peace and Security“ (SPS), беше обсъдена новата работна програма за 2014 г.

Приоритетите на SPS в областта на научните изследвания, свързани със стратегическите цели на НАТО, са ориентирани към проекти, които допринасят пряко за операциите на НАТО, както и към дейности за засилване на защитата срещу тероризма и за справяне с други заплахи над безопасността. Като такива, проектите включват откриване на експлозиви, физическа защита срещу радиологични и ядрени биологични химични агенти, готовност за извънредни ситуации, в кибернетичното пространство и безопасност на околната среда.

През 2014 г. програмата ще се съсредоточи върху конкретните държави или региони, определени като политически приоритет. Ще бъде насърчавано регионалното сътрудничество по въпросите за сигурността отвъд националните граници. Приоритет на програмата през тази година ще бъде и засилването на сътрудничеството с международни организации, и по-специално с ООН. Тя ще се стреми да насърчава повече стратегически дейности с високо политическо и обществено значение, което ще помогне за подобряване на имиджа на Алианса в страните партньори.

Значителна част от общия бюджет за 2014 ще бъде заделена за подкрепа на ръководените от НАТО операции и мисии, както и за подпомагане на борбата срещу тероризма.

GoTop