Седма сесия на смесения българо-индийски комитет за НТС

Седма сесия на смесения българо-индийски комитет за НТС, 7 демекври 2012 г.

На 7 декември 2012 г. в гр. София се състоя Седмата сесия на Българо-индийския Смесен комитет за научно-техническо сътрудничество. Заседанието на комитета се проведе в изпълнение на подписаната през 2011 г. Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2012-2014 г. *. Програмата предвижда обмен на изследователи и изпълнение на съвместни научни проекти.

Българската делегация бе ръководена от г-н Григор Порожанов, директор на дирекция „Наука” в Министерството на образованието, младежта и науката.

Индийската делегация бе ръководена от д-р Арабинда Митра, съветник и директор на дирекция „Международно двустранно сътрудничество” в Министерството на науката и технологиите на Индия.

По време на Сесията беше направен преглед на досегашното развитие на двустранните отношения между България и Индия. Двете страни обмениха информация относно областите от взаимен интерес и обсъдиха националните си научни политики. Страните се договориха да предприемат мерки за задълбочаване на двустранното сътрудничество и за насърчаване на съвместното участие на изследователски екипи в инициативи на ЮНЕСКО и Рамковите програми на ЕС на наука и иновации.

Членовете на комисията дадоха положителна оценка за състоянието на двустранното научно-техническо сътрудничество между двете страни, изпълнението и постигнатите резултати по проектите, одобрени в рамките на Шестата сесия на Смесения комитет. Страните постигнаха договореност 10 проекта да бъдат финансирани през следващия програмен период. Индийската страна предложи отпускането на до 5 стипендии за млади български учени (докторанти и пост-докторанти) за период от 6 месеца до 1 година.

Двете страни се договориха да насърчават организирането на съвместни семинари в области от взаимен интерес, както и да започнат преговори за подготовка на съвместна програма за индустриално научно сътрудничество, включително технологичен трансфер.

В рамките на посещението си в България, индийската делегация се срещна с ръководството на Българската академия на науките, София Тех Парк и посети Института по органична химия с център по фитохимия-БАН.

* Програмата е подписана на 29 ноември 2012 г. в Делхи и регламентира приоритетни области на взаимен интерес, условия за провеждане на научен обмен и определя работата на Смесената българо-индийска комисия за научно-техническо сътрудничество

GoTop