Семинар „Оценка на научните изследвания“

Семинар „Оценка на научните изследвания“

На 24 октомври 2013г., зала„Средец“, хотел Шератон, София 11.00 – 14.00 ч., Thomson Reuters с подкрепата на Министерство на образованието и науката, организира семинар на тема „Оценка на научните изследвания“ на базата на Web of Science и аналитичната платформа InCItes.

Програма

10.30 – 11.00 Регистрация

11.00 – 12.30 Панел 1: Анализ на резултатите от ползването на бази-данни Web Of Knowledge, InCites на Thomson Reuters по осигурения от МОН Национален академичен лиценз за достъп 2009-2013 г.
Dr. Evangelia Lipitakis, „The Use of InCites in Academic Research Performance Evaluation“
Dr. Guillaume Rivalle „The Web of Knowledge Citation Connection“

12.30 – 13.30 Панел 2: Нови възможности, продукти, препоръки
Проф. Герджиков, „Ползване на продуктите на Thomson Reuters в Софийския университет“
Проф. Денчев, „Практически резултати и препоръки при ползване на наукометричните продукти“

13.30 – 14.00 Коктейл

GoTop