Семинар

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ)“

Европейската комисия — ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Конкуренция“ — организира семинар на тема „Държавната помощ в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. Събитието ще се проведе на 26 ноември 2015 г. в София, „Шератон София Хотел Балкан“.

Целта на семинара е да се засили осведомеността по отношение на основните принципи на политиката на ЕС за държавните помощи във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове. Семинарът ще събере на едно място участници от националните и регионалните институции, отговарящи за държавната помощ и европейските структурни и инвестиционни фондове в България, с цел да се засили сътрудничеството между тях и изградят работни връзки. За да се запознаете с дневния ред и да получите повече информация за събитието, посетете официалния уебсайт на събитието www.stateaidseminars.eu.

Участието в семинара изисква предварителна регистрация, която е задължителна и е отворена до 19 ноември 2015 г. на адрес: http://stateaidseminars.eu/BG/form_bg.asp.

Семинарът е насочен към лицата, професионално ангажирани с управлението ЕСИФ. Семинарът е безплатен.

За допълнителни разяснения, можете да изпращате въпросите си на английски език на [email protected].

GoTop