Стартира Програма “CERES”

Стартира Програма “CERES”

Централно-европейската инициатива стартира Програма “CERES” за изследователски стипендии

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) стартира Програма “CERES” за изследователски стипендии, която е съфинансирана от Европейската комисия в рамките на 7-ма Рамкова програма за изследвания и развитие на технологиите. Предвижда се Програма “CERES” да бъде с обща продължителност 44 месеца и да включва общо 30 стипендии, всяка от тях с продължителност от 12 месеца, предназначени за опитни изследователи (пост-докторанти) от страните-членки на ЦЕИ.

От 28 април 2009 г. Изпълнителният секретариат на ЦЕИ обяви 10 пост-докторантски стипендии, като крайният срок за изпращане на формулярите за кандидатстване е 28 юни 2009 г. на следния електронен адрес: [email protected].

За допълнителна информация по Програма “CERES” на ЦЕИ: www.ceinet.org/CERES

GoTop