XX Менделеев конгрес

Информация относно провеждането на XX Менделеев конгрес по обща и приложна химия

От 26 до 30 септември 2016 г. ще се проведе XX Менделеев конгрес по обща и приложна химия, който се организира от Руската академия на науките веднъж на 5 години. През 2016 г. мероприятието ще се проведе в Екатеринбург.
В работата на Конгреса е планирано да присъстват около 2500 участници, в това число повече от 300 видни учени от цял свят, част от които са носители на Нобелова награда, както и на ръководители на водещи химически предприятия от Русия и целия свят.

По време на конгреса е предвидено да бъдат демонстрирани постижения в областите на химическия синтез, наноматериалите и нанотехнологиите, биотехнологиите и биомолекулярната химия, алтернативни енергоносители.

Повече информация за събитието можете да намерите на официалната интернет страница на XX Менделеев конгрес: http://mendeleev2016.uran.ru, както и от научния секретар на организационния комитет г-жа Олга Кузнецова на тел.: +7(343)374 3477 и на е-мейл: [email protected].

GoTop