До 1 дек. 2021 г. Kонкурс на “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-2023 година

Kонкурс на “Фулбрайт” за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-2023 година

(публикувано 12.10.2021 г.)

Комисия “Фулбрайт” провежда конкурс за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-2023 година с краен срок на подаване на документи 1 декември, 2021 г.

Програмата за учени и изследователи предлага на български преподаватели и изследователи с докторска степен възможност за академичен обмен с най-добрите университети в САЩ за период от 3-5 месеца, като осигурява пълна стипендия на номинираните. Могат да кандидатстват представители на всички специалности (с изключение на клинична медицина), домакин на изследването може да бъде всеки акредитиран американски университет на територията на САЩ. От участниците се изисква сертификат за получена докторска степен, проект, покана от американска институция и добро владеене на английски език. Няма възрастови ограничения. Допълнителна информация можете да намерите на https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/

Програмата за аспиранти е насочена към български докторанти (редовни и задочни), които са български граждани, но могат да се обучават в момента както в български, така и в европейски университети. Предоставя се пълно финансиране в рамките на 6 месеца за извършване на изследователска дейност в най-добрите американски университети, която да спомогне за написването и защитата на дисертацията на кандидатите в собствените им университети. Могат да кандидатстват представители на всички специалности (с изключение на клинична медицина), домакин на изследването може да бъде всеки акредитиран американски университет на територията на САЩ. От участниците се изисква документ за зачисляване в докторска програма, обосновка на проекта и добро владеене на английски език. Допълнителна информация можете да намерите на https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/aspiranti/

Програмата за “Развитие на гражданското общество” е насочена към представители на неправителствени организации, които биха искали да обменят опит с американски партньорски организации. Предоставя се пълно финансиране в рамките на 3-5 месеца за обмяна на опит и най-добри практики в американски неправителствени организации или институти. От участниците се изисква завършена бакалавърска степен, покана от американска НПО, обосновка на проекта и добро владеене на английски език. Допълнителна информация можете да намерите на https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-na-nepravitelstvenia-sektor/.

В помощ на кандидатите, до крайния срок за подаване на документи – 1 декември 2021 г., Комисия “Фулбрайт” провежда серия от виртуални информационни срещи. Можете да се регистрирате за участие за тези, които Ви интересуват на https://www.fulbright.bg/bg/novini/виртуални-информационни-сесии-за-сти/.

(публикувано 12.10.2021 г.)

GoTop