До 20 февруари 2022 г. Обява на Съвместния изследователски център за обучение на обучители сред изследователите, за подпомагане на политики

публкувано 22.12.2021 г.

Краен срок за кандидатстване – 20 февруари 2022 г.

Съвместният изследователски център (JRC) обяви покана за обучение на обучители с цел повишаване на капацитета в областта на „еvidence for policy“ – политиката основана на факти сред изследователите в страните от ЕС.

Участниците, които завършат обучението за обучители, ще бъдат подготвени да проведат двудневен курс на обучение на изследователи в своите държави-членки, като по този начин ще помогнат на изследователите да окажат по-голямо въздействие върху политиката.

От кандидатите се изисква да кандидатстват по двойки. Курсът изисква двама „местни обучители“:

  • един с минимум 5 години опит в областта на научните изследвания и
  • един с минимум 3-годишен опит в груповото подпомагане.

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г.

Препратка към поканата в платформата Knowledge4Policy бихте могли да откриете през връзката Call for applications: Training-of-Trainers – Evidence for policy course | Knowledge for policy (europa.eu).

GoTop