До 20 януари 2020 г. Национална награда „13 века България“

Учредяване на Национална награда „13 века България“

Националната награда „13 века България“ се учредява за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука. Тя има за цел да стимулира професионалното развитие на млади творци и учени с иновативни постижения в областта на изкуството и науката като подпомага следдипломната им кмалификация.

До 20 януари 2020 г. за наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката със значими постижения в съответната област, приети през 2019 за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Наградата на Национален дарителски фонд „13 века България“ се присъжда от жури на конкурсен принцип в два кръга. В първия кръг журито ще определи шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени в периода 01 януари – 31 януари 2020. В подкрепа на всеки от тях Фондът организира дарителска кампания „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ“.

Наградата „13 века България“ в размер от 5 000 лева, осигурени от Фонда за разходи за обучение, ще бъде връчена на победителя в конкурса между 20 юни – 30 юни 2020.

Пълната информация за конкурса можете да намерите на линк: https://fund13veka.bg/talant/. (публ. на 30.12.2019 г.)

GoTop