До 21 април 2020 г. Покана за представяне на проектни предложения в шест области

Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) обяви покана за представяне на проектни предложения в шест области

Краен срок за кандидатстване – 21 Април 2020

публ. 10.02.2020 г.

Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) публикува на своята електронната страница покана за участие на академични организации, средни и малки предприятия, пациентски групи, контролни органи и др. организации, провеждащи научни изследвания, в конкус за проекти с възможности за финансиране на проучвания свързани с разработването на медикаменти, публичното здраве и др., насочени към лечението на рак, туберкулоза, ваксини, псориатичен артрит и за разработване на лекарства на базата на протеини.

Инициативата за иновативни медикаменти е публично-частна партньорска инициатива на Европейския съюз и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации, която подпомага съвместни проекти за научни изследвания и мрежи от индустриални и академични експерти, ориентирани към разработването на по-качествени и безопасни лекарства.

Детайлна информация е достъпна на електронната страница на инициативата: http://bit.ly/imi2call20

Прес-съобщение относно конкурса е публикувано на адрес: http://bit.ly/2TBc91X

Уебинари във връзка с темите на конкурса, правилата за участие, както и възможностите за участие на малки и средни предприятия (SMEs), можете да откриете на следния линк: http://bit.ly/2S39Eob

Крайният срок за кандидатстване по конкурса е 21 Април 2020.

Българският национален представител в IMI2 е:
Проф. Виктория Сарафян, MD, PhD, DMSc
Департамент по медицинска биология
Медицински университет Пловдив
Teл. +359 32/602 224; 602 531
Е-mail: [email protected]

GoTop