До 26 юли 2022 г. се удължава срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд „Научни изследвания“

До 26 юли 2022 г. се удължава срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд „Научни изследвания“

(публ. 04.07.2022 г.)

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по конкурси на ФНИ, срокът за подаване на заявления се удължава до 26 юли 2022 г.

Повече информация можете да намерите ТУК.

GoTop