До 29 юли 2022 г. Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г. “

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс „Българска научна периодика – 2023 г. “

(публ. 04.07.2022 г.)

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Конкурсът е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 година.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика 2023 г.“ е 500 000 лв., съгласно утвърдения ГОП за 2022 г. Финансирането се отнася за проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 г.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 29.07.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg

Повече за конкурса можете да намерите ТУК.

GoTop