До 30 юли 2022 г. Стипендии за постдокторска специализация в Япония

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за стипендии за постдокторска специализация в Япония –
JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2022

(публикувано 08.10.2021 г.)

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) – „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2022“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април – 30 ноември 2022 г.

Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна.

Подробна информация за приемащите японски университети и институции може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-mail: [email protected]

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2022 г.

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат изтеглени ТУК

GoTop