До 30 юни 2020 г. Стипендии за изследователска дейност в Япония

Matsumae International Foundation обяви програмата си за предоставяне на стипендии за изследователска дейност в институции домакини в Япония през 2021 г. и кани представителите на българската научна общност да подадат документи за кандидатстване. Посочва се, че приоритет ще бъде даден на изследователи в сферата на природните науки, инженерните науки или медицината

(публикувано 04.03.2020 г.)

Изискванията към кандидатите са следните:

  1. Да получат писмо-покана от институция домакин в Япония;
  2. Да притежават докторска степен или еквивалентна, която да е призната от Matsumae International Foundation;
  3. Да са на възраст до 49 г. (включително) към момента на подаване на документи;
  4. Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
  5. Да не са пребивавали продължително в Япония, с изключение на краткосрочен престой с цел екскурзия или участие в конференция;
  6. Да работят и да се завърнат в своите държави след приключването на програмата.

Кандидатите следва да посочат периода на стипендията в съответствие с престоя, необходим за изследователския проект, който може да бъде с продължителност между три и шест месеца, в периода от април 2021 до март 2022 г. Фондацията ще покани около 20 изследователи. До момента фондацията е предоставила стипендии на 853 учени от 120 страни.

Кандидатите могат сами да изберат институцията домакин, в който да проведат своите изследвания. Институциите домакини може да бъдат университети, изследователски институти, както и аналогични структури в частния сектор, в които учените могат да проведат изследванията си. Кандидатите следва да бъдат предварително одобрени от такъв институт домакин, преди да кандидатстват за стипендията. Фондацията няма да дава препоръки за одобряване на кандидатите от институции домакини.

Финансови условия. Фондацията предоставя средства за:

  • Самолетен билет в двете посоки икономична класа;
  • 220 000 йени на месец за обучение, материали за изследователския проект и за ежедневни разходи;
  • Застраховка;
  • 120 000 йени за поемане на първоначалните разходи по престоя.

Според условията на стипендията поканата е насочена единствено към изследователя, но не и към членовете на неговото семейство.

Документите за кандидатстване следва да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:

The Matsumae International Foundation
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 Japan
Tel: + 81 3 3301-7600

Крайният срок за получаване на документите във фондацията е 30 юни 2020 г.

Резултатите от кандидатстването ще бъдат публикувани на уебсайта на Matsumae International Foundation http://www.mif-japan.org през декември 2020 г.

Допълнителна информация за Matsumae International Foundation може да бъде получена на следния интернет адрес:

http://www.mif-japan.org

GoTop