До 31 март 2022 г. ЦАИ отвори три конкурса за участие на български учени

Центърът за академични изследвания – София (ЦАИ) отвори три конкурса за участие на български учени по Програмата за стипендии и академичен обмен за млади и утвърдени български учени, както дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, изпълнявана чрез Министерството на образованието и науката на България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария.

Обявените възможности за участие са насочени към следните групи български учени:

Крайният срок за подаване на документи е 31 март 2022 г.

GoTop