ФНИ набира оценители и членове на Временни научноекспертни комисии

(публ. 22.05.2020 г.)

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ ръководството на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като оценители на проектни предложения и като членове на Временни научно-експертни комисии по конкурси, които се предвижда да бъдат обявени.

Документите за участие като оценители на проектни предложения ще намерите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1114.
Срокът за изпращане на заявления е 12 юни 2020 г.

Документите за участие като членове на Временни научно-експертни комисии ще намерите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1113
Срокът за изпращане на заявления е 1 юни 2020 г.

Условията за участие можете да намерите в Раздел V от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и в Приложението към чл. 7, ал. 2 от същия, които са достъпни на следния адрес:
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/05_2019/%D0%9F%D0%A0_2016_130916.2019042.pdf.

Електронен адрес за подаване на заявленията: [email protected]

GoTop