Информационни сесии

Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)
12 декември 2022 г., 15:00 ч.

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академичните среди и изследователски организации, промишлеността, малките и средни предприятия (МСП) и като цяло за публичния и частния сектор. JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-членки на ЕС и страни, асоциирани към изследователската програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“. За ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към изследователската програма на Евратом.

Обявата е публикувана на електронната страница на JRC, на следния адрес: Open access to JRC Research Infrastructures (europa.eu).

Във връзка с обявата Министерството на образованието и науката организира информационна сесия за представяне на обхвата и условията за участие в конкурса, която ще се проведе онлайн на 12 декември 2022 г., от 15:00 до 16:00 ч.
Необходима е регистрацията за участието в събитието, която може да се направи до 11 декември на следния електронен адрес: [email protected] На същия адрес бихте могли да изпратите предварително формулирани въпроси във връзка с конкурсите.
Линк за достъп ще бъде изпратен на регистриралите се непосредствено преди деня на събитието. (публ. 09.12.2022 г.)


Представителството на Clarivate Analytics за България продължава програмата си с онлайн презентационни обучения!

Предлагаме на Вашите учени, докторанти и студенти възможността да се включат в следващите онлайн обучителни сесии.

Първо обучение ще се проведе на:

7-ми декември от 11:00 до 12:00 часа в Zoom.

Тема: Управление на Авторови профили в Web of Science Core Collection

Дата/Час: 7 Декември, 2022 11:00 AM Sofia

Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/83765617950

За връзка през мобилен телефон:
+35924925688,,83765617950# Bulgaria
+35932571633,,83765617950# Bulgaria
Meeting ID: 837 6561 7950

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcfj1lWx3J

Второто онлайн обучение на 14-ти декември:

14 декември, 2022 от 11:00 до 12:00 часа в Zoom

Тема: Съвети към авторите за успешно публикуване на научни публикации

Дата/час: Dec 14, 2022 11:00 AM Sofia

Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/81414971511

За връзка през мобилен телефон:
+35932571633,,81414971511# Bulgaria
+35924925688,,81414971511# Bulgaria
Meeting ID: 814 1497 1511

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/khzCNyUnp

GoTop