Конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ – „Докторантски мрежи“

Отворена е за подаване на проектни предложения конкурсна схема „Дейности Мария Склодовска-Кюри“ (Marie Skłodowska-Curie actions) – „Докторантски мрежи“, „Хоризонт Европа“

(публикувано 20.06.2023 г.)

На 30 май 2023 г. Европейската комисия (ЕК) отвори за подаване на проектни предложения конкурсната схема „Докторантски мрежи“ (Doctoral Networks). Схемата е част от дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 ноември 2023 г.

Препоръките на ЕК за подготовка на проектни предложения са достъпни на адрес: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/next-doctoral-networks-call-opening-soon-6-steps-to-prepare-your-application. Допълнителни материали, разработени от международната мрежа от национални контактни лица са налични на адрес: https://msca-net.eu/scientific-community/doctoral-networks-dn/.

Европейската комисия ще подпомогне потенциалните участници с посветен на схемата онлайн информационен ден, който ще се проведе на 14 юни 2023 г. Адресът за регистрация за събитието е: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/information-session-msca-doctoral-networks-2023.

С цел улесняване на сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователите в рамките на проект MSCA-NET е разработена платформата за търсене на партньори/организации-домакини по MSCA: https://msca.b2match.io/, на която потенциалните кандидати имат възможност да създадат свой профил.

Заинтересованите биха могли да се свържат за съдействие относно конкретни проектни идеи или казуси с националните контактни лица на електронни адреси: [email protected] и [email protected].

GoTop