ЦАИ набира кандидат-стипендианти за 2023 г.

Центърът за академични изследвания – София (ЦАИ) – изпълнител на Програмата за стипендии и академичен обмен за млади и утвърдени български учени, и българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки (Програмата) обявява набиране на кандидат-стипендианти за 2023 г. в рамките на провеждания ежегоден конкурс.

Конкурс по програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки (публ. 22.02.2023 г.)

Конкурс за стипендии „Пфорцхаймер“ за утвърдени български учени към Програма Advanced Academia на Център за академични
изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки (публ. 22.02.2023 г.)

GoTop