Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

(публикувано 14.06.2021 г.)

Актуализацията на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. приключи успешно през месец април 2021 г. В стратегическия документ са включени 51 обекта, в това число общо 15 Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това ще позволи надграждане на капацитета и научния потенциал на страната ни в области като информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Последователната научна политика и инвестициите в научна инфраструктура позволяват на страната ни да потвърди националния си ангажимент и участие в 8 действащи европейски научни консорциума (ERICs), както и в 5 партньорства за създаване на нови такива.

Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.

GoTop