Годишни доклади за наука

Годишeн доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища през 2022 г. (публ. 13.12.2023 г.)


Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища през 2021 г. (публ. 13.12.2022 г.)
Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в Република България за периода 2017-2018 г. (публ. 20.10.2021 г.)


Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за периода 2016-2017 г. (публ. 20.10.2021 г.)

GoTop