Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2020 г.


Решение № 900 от 7 декември 2020 година за одобряване на актуализирани национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2020 г., и Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г. (публ. 19.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 866 от 26 ноември 2020 година за одобряване на национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ (публ. 11.03.2021 г.) – https://nnp-ir.bg/

РЕШЕНИЕ № 557 от 6 август 2020 година за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ (публ. 02.03.2021 г.)

Решение № 340 от 21 май 2020 година (актуализира Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)) за изменение на Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми (публ. 05.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 262 от 21 април 2020 година за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ (публ. 04.05.2020 г.)
за повече информация, посетете следният линк – https://ncth.bg/projects/539-nat

GoTop