БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА МОГАТ ОТНОВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ

Европейската комисия публикува втора покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейки университети“.

Предвижда се през следващата година бюджетът за свързването на висши училища в европейски университетски мрежи да бъде увеличен до 120 млн. евро, с които да се финансират 24 алианса. Кандидатстването е до 26 февруари 2020 година. През 2019 г. бяха отпуснати 85 млн. за финансиране на 17 консорциума, сред които обаче не бе включено нито едно българско висше училище. След първата покана в Брюксел бе проведена конференция и осигурената възможност за обмяна на опит и добри практики, както и създаването на контакти между български и чуждестранни висши училища.

Партньорствата в рамките на инициативата „Европейските университети“ предполагат разработването на дългосрочна визия, която да осигури по-качествено висше образование за студентите от държавите в Европа. Младите хора ще могат да пътуват и учат в различни висши училища, като ще получават европейска диплома, която би им гарантирала реализация във всяка от държавите, където са се подготвяли. Според министъра на образованието науката Красимир Вълчев свързаността в мрежи ще направи нашите училища по-разпознаваеми, ще им даде възможност да приемат и повече чужди студенти.

Поканата можете да намерите ТУК.

Споделете

GoTop