Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“, в т. ч. и втората покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“. За следващата година бюджетът е увеличен до 120 млн. евро (за 2019 г. бяха отпуснати 85 млн.) и се предвижда да бъдат финансирани 24 алианса (при 17 през 2019 г.).

Срокът за кандидатстване е 26 февруари 2020 година.

Линковете за достъп до поканата и до ръководството към нея са:

2020 Erasmus+ Call for Proposals
2020 Erasmus+ Programme Guide

Поканата за кандидатстване и ръководството към нея са налични и на български език. Следва да се има предвид, че в случай на противоречие между отделни езикови версии предимство има версията на английски език.

Версиите на български език: Покана за кандитстване и Еразъм+ Ръководство на програмата
Версиите на английски език: CALL FOR PROPOSALS 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme and Erasmus+ Programme Guide

В контекста на инициативата следва да се отбележи, че терминът „университети“ трябва да се разбира в най-широк смисъл и обхваща всички видове институции за висше образование. „Европейските университети“ се свързват с разработването на дългосрочна визия, която има потенциала да трансформира институционалното сътрудничество между висшите училища, като го издигне на по-високо ниво с качествено нов подход на управление.

Министерството на образованието и науката организира информационни срещи за висшите училища с представители на Европейската комисия, които се проведоха в София и Варна. Презентацията от срещите можете да намерите ТУК.

БЛИЗО 20 НАШИ ВИСШИ УЧИЛИЩА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ

6 декември 2019 г.

Близо 20 български училища вече се подготвят да кандидатстват за включване в европейски университетски мрежи след като Европейската комисия публикува втора покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейки университети“. Предвижда се през следващата година бюджетът за свързването на висши училища да бъде увеличен до 120 млн. евро, с които да се финансират 24 алианса. Кандидатстването е до 26 февруари 2020 година. През 2019 г. бяха отпуснати 85 милиона евро за финансиране на 17 консорциума, сред които обаче не бе включено нито едно българско висше училище. Заради това Министерството на образованието и науката организира информационни срещи за висшите училища с представители на Европейската комисия, които се проведоха в София и Варна.

В срещите участваха повече от 80 представители на академичната общност от 37 висши училища. Ванеса Дебие-Сантон – началник на отдел „Политики и програми за висше образование“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на ЕК, и Франсоа Уиликенс – началник на отдел в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура презентираха поканата и дискутираха конкретни въпроси, свързани с кандидатстването.

Български експерти от МОН и представители от академичната общност се включиха и в проведената в началото на ноември конференция в Брюксел, на която бяха представени одобрените 17 европейски университета след първата покана и бе дадена възможност за обмяна на опит и добри практики, както и създаването на контакти между български и чуждестранни висши училища.

Партньорствата в рамките на инициативата „Европейските университети“ предполагат разработването на дългосрочна визия, която да осигури по-качествено висше образование за студентите от държавите в Европа. Младите хора ще могат да пътуват и учат в различни висши училища, като ще получават европейска диплома, която би им гарантирала реализация във всяка от държавите, където са се подготвяли. Според министъра на образованието науката Красимир Вълчев свързаността в мрежи ще направи висшите ни училища по-разпознаваеми, по-конкурентоспособни и ще даде възможност за привличане на повече български и чуждестранни студенти.

Презентацията от срещите можете да намерите ТУК.

GoTop