МОН ОБЯВИ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ОТ ЧУЖБИНА И ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Министерството на образованието и науката обяви първо класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония, които са приети за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование в български висши училища.

До три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите трябва да потвърдят желанието си за обучение или да се откажат от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на МОН. В случай че в този срок не е избрана една от двете възможности, мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Първо класиране на кандидат-студентите с български произход

Споделете

GoTop