НА 22 ГОДИНИ НЕВЕНА СТАНА НАСТАВНИК НА УЧЕНИЦИ ОТ СВОЯТА ГИМНАЗИЯ

НА 22 ГОДИНИ НЕВЕНА СТАНА НАСТАВНИК НА УЧЕНИЦИ ОТ СВОЯТА ГИМНАЗИЯ

Възпитаничката на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) Невена Терзиева става ръководител на отдел в голяма търговска верига и наставник на ученици в дуално обучение на гимназията, която е завършила.

22-годишната девойка започва практиката си в компанията още като ученичка в паралелка „Търговия“ с дуално обучение. В 11-и клас е на работа два дни в седмицата, а като зрелостничка – три. „Още от самото начало се сработих много добре с екипа. Наблюдаваха ме и оцениха моите умения“, казва Невена.

Остава да работи във фирмата и сега е ръководител на отдел „Плодове и зеленчуци“. Освен това я определят и за наставник на Ева и Христо, които също учат в НФСБ, паралелка „Търговия“. Невена се надява те също да останат в компанията.

За Ева и Христо ползите от дуалното обучение са в това, че получават трудов стаж още като ученици и трупат опит в реална работна среда.

Данните на търговската верига показват, че 20 % от учениците, работили при тях, остават за постоянно, а от ръководството на гимназията съветват повече работодатели да се възползват от дуалното обучение.

В НФСГ има пет паралелки с дуално обучение с участието на 7 фирми. Предвижда се те да бъдат увеличени. Гимназията е получила средства за наставници, работно облекло, техника и пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Повече можете да гледате тук: https://youtu.be/cUBz5A86lYg

Споделете

GoTop