НАД 700 ЧУЖДЕНЦИ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЩЕ УЧАТ В НАШИ УНИВЕРСИТЕТИ

НАД 700 ЧУЖДЕНЦИ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ГРАЖДАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЩЕ УЧАТ В НАШИ УНИВЕРСИТЕТИ

Седемстотин и пет чужденци с български произход и граждани на Република Северна Македония са приети да следват в български висши училища. 627 от кандидатите са с български произход, а 78 са с паспорти на Република Северна Македония.

Това показва първото класиране за обучение в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и магистър“ след средно образование, публикувано в електронната платформа на МОН, чрез която бяха проведени кандидатстудентските тестове. Приетите имат три дни да потвърдят желанието си за обучение. Ако не го направят, мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Традиционно най-предпочитани са медицинските специалности – хуманна медицина, дентална медицина, фармация. Има приети и в специалностите „медицински лаборант“, „зъботехник“, „медицински козметик“ и „кинезитерапия“. Сред класираните има пожелали да следват още право, лингвистика, инженерни специалности, дигитални технологии, киберсигурност, корабоводене, психология, предучилищна и училищна педагогика, журналистика, японистика и китаистика.

За кампанията бяха утвърдени места за прием в 33 български висши училища. Местата за кандидати с български произход са 1770, а за граждани на Република Северна Македония – 147.

Чужденците с български произход не заплащат такса за обучението си, ако са граждани на Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия. През първата година от следването си те ще получават стипендия от 240 лева, а от третия семестър – само ако имат среден успех 4 от първите два семестъра.

Останалите чуждестранни студенти от български произход и граждани на Република Северна Македония, приети по този ред, плащат такси като български студенти.

Класирането можете да видите ТУК

Споделете

GoTop