ОБНОВЕНИ СА 577 КЛАСНИ СТАИ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ПО ПРОГРАМА НА МОН

ОБНОВЕНИ СА 577 КЛАСНИ СТАИ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ПО ПРОГРАМА НА МОН

През тази учебна година са обновени 577 класни стаи в областта на хуманитарните науки по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. В специализираните кабинети децата се обучават за придобиване на ключови компетентности в тази сфера.

С финансиране по програмата училищата са закупили учебна литература за изучаване на чужди езици, художествена литература, сборници и речници, стенни карти, табла и атласи, портрети на революционери и писатели и др. За създаване на приятна и стимулираща ученето обстановка класните стаи са обзаведени с тематични фототапети, съобразени с изучавания учебен предмет, с тематични ученически маси.

Обновяването на специализираните кабинети е част от първото издание на модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ от националната програма. Бюджетът за дейностите по този модул е близо 10 млн. лв. По него се финансират също създаването или обновяването на стаи за занимания по интереси, както и обзавеждането и провеждането на мероприятия в училищните библиотеки.

Тази година 177 училища и Центрове са специална образователна подкрепа имат нови кабинети за работа по интереси, от които се възползват над 17 000 ученици. Стаите се оборудват с пособия за рисуване, енциклопедии и речници, образователни игри и комплекти за експерименти, реквизити за ролеви игри и драматизация/куклен театър, художествена литература и др.

За поредна година училищата проявяват интерес и към създаването или обновяването на училищни библиотеки или кътове за четене и провеждане на инициативи в тях. Освен обновяване с нова литература и подходящи мебели образователните институции са организирали изложби на рисунки по художествени произведения, годишнини на бележити личности в българската литература и култура, драматизации на любими приказки и стихотворения, беседи по актуални за учениците теми и др.

Целта е библиотеките и кътовете за четене да се превърнат в места за насърчаване мисленето, въображението и творчеството, като част от учебния процес. Училищата с нови училищни библиотеки или кътове за четене са 331, а проведените в тях инициативи, които също се финансират по програмата, са 1 233.

Общо 642 училища бяха подкрепени, за да изградят съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт. Едно от тях е Профилираната гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен, която има кът за четене и арт център (на снимките). Новосъздаденият център в училището е станал „домакин“ на връчването на престижни сертификати на Университета Кеймбридж.

Споделете

GoTop