В РУСЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА НАУЧНА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

В РУСЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА НАУЧНА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на България и Министерството за образованието и научните изследвания на Румъния проведоха семинар за изпълнението на “Хоризонт Европа“ – бъдещата програма за наука на Европейския съюз. Това е най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации на ЕС с бюджет от близо 100 млрд. евро.

Еврокомисарят по иновации, наука, култура, образование и въпросите на младежта Мария Габриел отправи видео обръщение към участниците, в което акцентира, че „Хоризонт Европа“ ще се съсредоточи основно върху климатичните промени като част от т.нар. „Зелен договор“ и ще допринесе за трансформирането на Европа към дигиталното поколение.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева подчерта важността на демократичния подход при обсъждането на програмата. Според нея, това, че се дава възможност на всички държави членки да се включват пълноценно в консултациите при подготовката на новата рамкова програма е от изключително значение

Директорът на дирекция „Общи услуги за бизнеса“ от Европейската Комисия г-н Петер Хертуич представи основната структура на програмата и новите елементи в нея. В изложението си той изброи трите основните цели на програмата – работата по климатичните промени, постигането на устойчиво развитие и подсилването на растежа и конкурентоспособността.

В рамките на семинара бяха разгледани примерни проектни договори, както и процедурата по подаванете, оценяването и селекцията им.

Европейската комисия организира тези публични консултации с държавите членки, за да насърчи активното участие на потенциалните бъдещи бенефициенти.

Целта на новата програма ще бъде да подобри живота на хората и да се справи с предизвикателствата на бъдещето.

Домакин на събитието бе Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Презентации от събитието:

Файлове

Споделете

GoTop