ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА ПРОВОКИРАМЕ ИНТЕРЕС КЪМ УЧЕНЕ И ТВОРЧЕСТВО

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЛАЗАРОВА: ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА ПРОВОКИРАМЕ ИНТЕРЕС КЪМ УЧЕНЕ И ТВОРЧЕСТВО

Чрез обучението по изкуства можем да провокираме интереса към учене, общуване, екипност, творчество.

С тези думи заместник-министър Емилия Лазарова приветства участниците в годишната среща на Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика, член на Европейската асоциация на музикалните училища, в които се преподава музика. Домакин на форума беше в 144 СУ „Народни будители“ в София.

Зам.-министър Лазарова поздрави учителите за техния стремеж да бъдат иновативни, да поставят такива творческите задачи, чрез които стимулират екипната работа, предприемчивостта, емпатията и интелигентността на учениците. „Училищата с профилирано и професионално направление „Изкуства“ са фактор в духовното и културно развитие на цялото ни общество“, отбеляза тя.

В рамките на срещата учителите споделяха добър опит и иновативни практики в областта на музикалното образование, обсъждаха спецификата на модулното обучение във втори гимназиален етап, дигитализацията, възможностите за промяна, ориентирана към по-голяма атрактивност, креативност, интегративност.

Зам.-министър Лазарова акцентира и върху темата за квалификацията на учителите по музика и тяхното развитие. „Като педагози знаем, че изкуствата са естествен мотиватор в учебната обстановка. Говорим все повече за дигитализацията чрез различните форми на работа, създаване на видео и аудио клипове, използване на информационните технологии за обогатяване на музикалната грамотност и боравене с различни музикални и графични програми“, каза тя. По думите ѝ е важно партньорството с висшите училища, които осигуряват теоретичната обосновка на добрите практики, подкрепят промяната в обучението и след това продължават да подготвят таланти, които чрез своето изкуство ще пренасят традиционните ценности на следващите поколения.

Ученици от училището домакин изнесоха концерт, с който показаха своите умения и музикален талант, развити в обучението.

Гости на събитието бяха създателят на Ансамбъл „Българе“ Христо Димитров, зам.-ректорът на Националната музикална академия проф. Свилен Райчев и други партньори на училищата по изкуства.

Споделете

GoTop