ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТЕВА: ЩЕ СТИМУЛИРАМЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА УЧЕНЕ ВМЕСТО ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ

ЗАМ.-МИНИСТЪР МИТЕВА: ЩЕ СТИМУЛИРАМЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА УЧЕНЕ ВМЕСТО ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ

Технологиите да стимулират децата да учат, а не да ги използват само за забавление, е една от целите на визията за дигитализация на образованието, която МОН подготвя. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева пред директори на училища от цялата страна. Тя припомни, че един от резултатите в изследването PISA e, че българските ученици са сред най-често използващите технически устройства, но за развлечение.

На форума, организиран от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, Наталия Митева представи част от готвените реформи в предучилищното и училищното образование.

Заместник-министърът на образованието запозна ръководствата на училища с разработените от МОН насоки при работа с изкуствен интелект, които съдържат напътствия и конкретни ситуации в помощ на учители, ученици и родители в различни педагогически сценарии и операции в учебния процес за постигане на образователни цели.

Наталия Митева припомни, че в МОН вече е сформирана работна група, която да подготви визия за нови учебни програми, формиращи компетентности. В тази посока е и бъдещата промяна на форматите на националните външни оценявания на учениците. По новата програма „Образование“ се и предвиждат мащабни инвестиции, които целят текущият модел на обучение да премине към по-компетентностен и насочен към умения.

За училищата с по-ниски резултати на националните изпити се предвижда допълнителна подкрепа и ще се разработят планове за подпомагането им, каза още зам.-министър Наталия Митева.

Споделете

GoTop