Български език

Държавен зрелостен изпит по български език и литература

Сесия

Изпитен материал

май 2023 г.
август 2023 г.
май 2022 г.
август 2022 г.

Сесия

Изпитен материал

май 2021 г.
август 2021 г.

юни 2020 г.

август 2020 г.
май-юни 2019 г.
август 2019 г.
май-юни 2018 г.
август 2018 г.
май-юни 2017 г.
август 2017 г.
май-юни 2016 г.
август 2016 г.

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г.


Сесия

Изпитен материал

май-юни 2015 г.

август 2015 г.
май-юни 2014 г.
август 2014 г. ––––––––––––––––––––
май-юни 2013 г.
август 2013 г. ––––––––––––––––––––
май-юни 2012 г.
август 2012 г.
май-юни 2011 г.
август 2011 г.
май-юни 2010 г.
август 2010 г.
май-юни 2009 г.
август 2009 г.
май-юни 2008 г.
август 2008 г.
пробна сесия 2007 г.

примерни изпитни
материали 2007 г.

GoTop