Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и VIII клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-4901/04.09.2017 г. на министъра на образованието и науката

GoTop