Учебни програми за V, VI и VII клас

V клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

VI клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г.,започват да се прилагат от учебната 2022/2023 година за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

VII клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

GoTop