УПр за обучението в чужбина – 4

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020година постъпват в IV и в X клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-78/22.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

GoTop